Lliçó 2 – Criteris generals de valoració JFSA.

You must first complete Introducció al curs JFSA before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Formació de Jurats Fotosub Apnea > Criteris de valoració