Lliçó 4 – Criteris de valoració aplicats a la fotografia de peixos.

You must first complete Introducció al curs before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Formació de Jurats Fotosub > Criteris de valoració