L’escola catalana d’activitats subaquatiques forma part de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS) i du a terme la formació d’instructors, arbitres, comissaris, jutges i jurats en les diferents disciplines esportives que conformen la federació. Totes elles estan reconegudes per la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS).

L’Escola tutela la qualitat en la formació tant pel que fa als cursos de busseig recreatiu a càrrec dels clubs afiliats i centres adherits com pel que fa a la formació d’instructors, arbitres, comissaris, jutges i jurats de les diferents disciplines.