Lliçó 3 – Criteris de valoració aplicats a la fotografia d’ambient.